Ford verdrijft VW Golf als nr 1 in Europa|Nieuws| Telegraaf.nl

VW Golf is niet langer de best verkochte auto van Europa. Ford Fiesta verdringt het Duitse merk van de topplek.

Bron: Ford verdrijft VW Golf als nr 1 in Europa|Nieuws| Telegraaf.nl

De eerste uitwerkingen van de niet officieel verklaarde oorlog aan de Europese industrie en banken worden zichtbaar, waartoe ook de enorme stroom “vluchtelingen” naar voornamelijk Duitsland als belangrijkste economische kracht in Europa, behoort. In combinatie met het bewust uithollen van de de militaire slagkracht, behalve voor het dienen van “andere belangen” buiten Europa uiteraard, heeft men een tandeloze tijger gecreëerd die niet meer onafhankelijk kan funktioneren. Een zwak Europa is eenvoudiger te sturen en onder druk te zetten, is niet meer autonoom en is steeds meer gedwongen om bevelen van buitenaf te accepteren. Op cruciale posities worden mensen geplaatst die ervoor moeten zorgen dat die bevelen ook uitgevoerd worden. Vanuit Amerikaanse bril moet immers toenadering tot Rusland met álle middelen worden voorkomen. Een dergelijk (economisch) blok zou de VS direct buitenspel plaatsen… -DGZ-