Formerende partijen onderhandelen over woningtekort: worden ze het snel eens?

Source: Formerende partijen onderhandelen over woningtekort: worden ze het snel eens? | Binnenland | Telegraaf.nl

En zo houdt de politiek zich bezig met zelf eerder in het leven geroepen schaarste. Akkoord gaan met massa-immigratie, terwijl betaalbare huisvesting voor het eigen volk nog niet eens op orde is in een tamelijk vol en ten dele zelfs overvol land.

Telkens weer blijkt dat logische uitgangspunten volledig overboord geworpen zijn en niets anders dan afbraak van de sociale orde het doel moet zijn… -DGZ-