Fors minder pensioen voor vrouwen

Mannen bouwen aanzienlijk meer pensioen op dan vrouwen. Het gemiddelde pensioen van mannen is bijna 50% hoger dan dat van vrouwen.

Source: Fors minder pensioen voor vrouwen

“Dit hangt samen met verschil in arbeidsparticipatie en verschil in mate waarin in deeltijd wordt gewerkt”, aldus het CBS.”

Logisch, minder uren draaien of minder jaren werken levert minder pensioen op en dat geldt dan voor iedereen, ongeacht het geslacht. Via dergelijke langdurige suggestieve berichtgeving wordt dan steeds de indruk gewekt dat bepaalde bevolkingsgroepen achtergesteld zijn of op kosten van anderen bevoordeeld zouden moeten worden… -DGZ-