Fotograaf tussen de vuurwerkbommen: ’Chaos, alsof alle regels niet meer gelden’

Source: Fotograaf tussen de vuurwerkbommen: ’Chaos, alsof alle regels niet meer gelden’ | Binnenland | Telegraaf.nl

Voor een steeds groter wordende groep gelden er inderdaad geen regels meer. De samenleving is overcomplex geworden en niet meer te controleren. Men heeft het bewust toegelaten door vooral niet bijtijds in te grijpen. Het is een gewilde vernietigende ontwikkeling, dat iedereen kan doen en laten wij hij of zij wil. Het door het regime ingevoerde principe “niet werken, toch goed vreten” is funest en op termijn dodelijk voor een logische samenleving. 

De voor een reguliere, logische orde noodzakelijke discipline aan álle fronten (we herhalen het nog maar eens), is uit de weg geruimd en de weg is vrij voor (gewenste) ongedisciplineerdheid. Zoals hier zo vaak beweerd lossen democraten geen enkel “probleem” op dat door hen willens en wetens eerst in het leven geroepen is… -DGZ-