Fraude en bedrog?

Wat velen, waaronder klokkenluidster Hester Bais al eerder vermoedden en kenbaar probeerden te maken, lijkt steeds meer werkelijkheid te worden. Bais stelt onder meer dat De Nederlandsche Bank betrokken is bij de grootste bankenfraude/corruptie ooit. DNB heeft zelfs geknoeid met eigen waarderingsgrondslagen….

Honderden miljarden die door Kaag en consorten als financiële verplichting werden aangegaan die zouden moeten dienen voor garanties en onderpand voor allerlei groene hersenspinsels en latere ook financiële hervormingen. Die schulden worden doorgeschoven naar de volgende generaties.

Het regime heeft maar een aantal jaren bepaalde mensen op een sleutelpositie nodig om het nodige onheil aan te richten. Daarna mogen die figuren met gouden handdrukken en de nodige lofuitingen gaan genieten van hun beloning voor aan het regime en hun netwerk bewezen diensten. Leuke baantjes en een volle bankrekening horen daar natuurlijk bij.   

We stelden daarom ook dat men álle westerse landen van binnenuit financieel afslacht en laat doodbloeden, waarna ze ontwapend en machteloos achterblijvend kunnen worden omgevormd tot onderdelen van een socialistisch-marxistisch geheel. Dat lijkt althans de bedoeling te zijn en het lijkt ons daarom niet raadzaam om onder deze omstandigheden, mede gelet op het ontbreken van enig uitzicht op een logische volksvriendelijke orde en het in gang gezette afbraak- en vernietigingsbeleid, ook maar één vinger meer krom te maken dan noodzakelijk… -DGZ-