Gaat het kabinet de omstreden Wet verplaatsing bevolking misbruiken om de asielcrisis ‘op te lossen’?

Source: Gaat het kabinet de omstreden Wet verplaatsing bevolking misbruiken om de asielcrisis ‘op te lossen’?

“Alles bekijkend – denk ook aan de onteigening van de boeren – is te concluderen dat er een proces gaande is om de nationale cultuur en bevolkingssamenstelling te verstoren,” stelt Strikkers vast. “En dat lukt de overheid door crises te creëren die met beperkende wetgeving ‘opgelost’ worden. Erg zorgelijk.”

De vaststelling dat er een proces gaande is om nationale cultuur en bevolkingssamenstelling te verstoren, klopt helemaal. Alleen…

…die door het regime gestarte oorlog tegen de volkeren woedt al tientallen jaren en vrijwel niemand merkte dat… tot nu toe. Het volk wordt voortdurend omgekocht, afgeleid en misleid … en propaganda werkt… 

Heel wat jaren nadat de eerste symptomen van die verloedering al zichtbaar werden, komt er nu een enkeling achter dat er heel wat zaken niet meer kloppen en er frontale aanvallen op de eigen burgers worden uitgevoerd. 

We vermeldden het eerder en vaker: het blijft niet zoals het is. We gaan steeds meer “rare” ingrijpende gebeurtenissen meemaken die veel mensen op zijn minst grijze haren gaan bezorgen. (Mentaal) voorbereiden op nog meer chaos, waaronder afscheid nemen van de bekende structuren, blijft een must… -DGZ-