Gaten arbeidsmarkt met migranten vullen

Het instrument van illegalen ruilen tegen werkers moet het probleem van de illegaliteit bestrijden en er tegelijkertijd voor zorgen dat migranten in Nederland plekken op de arbeidsmarkt opvullen die anders leeg blijven.

Source: Gaten arbeidsmarkt met migranten vullen

“We” creëren bewust “problemen” en gaan dan later een rustig kijken of en hoe we het moeten oplossen. Bij het lezen van de online-edities van kranten kom je de voorbeelden aan de lopende band tegen. De ons geboden “oplossingen” verschijnen dan altijd in de vorm van geld ter beschikking stellen, er moet “nader onderzoek” komen, er worden weer baantjes gecreëerd voor allerlei mensen die zich daarmee bezig houden, er moeten hogere boetes en straffen komen.

In dit geval gaat het kabinet “verkennen” of er een soort uitruilsysteem ingevoerd kan worden. Al deze vermeende oplossingen hebben één ding gemeen: het paard achter de wagen spannen en geen echte oplossing bieden. Net zoals een economie leeft van schulden, houdt de huidige democratische samenleving zichzelf in stand met het voortdurend “creëren en oplossen van zelfgemaakte problemen”: een kunstmaatschappij is nou eenmaal aangewezen op kunstgrepen teneinde de bevolking een rad voor de ogen te draaien. We beweerden het al vaker: er is maar één oplossing en dat is een radicale en definitieve omwenteling in de vorm van het vernietigen van de socialistische democratie, waarbij er geen enkele ruimte meer is voor de politieke en maatschappelijke structuren zoals we die kennen en zonder de bekende overkoepelende organisatie die de wereld in hun greep houden zoals de Verenigde Naties, de Navo, (Wereld)gezondheidsorganisaties, mensenrechtenclubs en ontelbaar veel andere. De voedingsbodem is het huidige monetaire systeem, dat deze probleemveroorzakers-industrie tot nu toe de wind in de zeilen bezorgde. Valt het doek voor dat systeem, zijn de geldstromen meteen opgedroogd en zal vrijwel direct blijken hoe machteloos en nutteloos alle genoemde instanties werkelijk zijn. Op hoog niveau, achter de schermen en via samenwerking tussen de Verenigde Staten, Rusland en China wordt al langer gewerkt aan het (aanvankelijk) sluipend en onopvallend onderuithalen van de huidige financiële orde. Ze weten precies dat het einde daarvan in zicht is. De show die ons telkens wordt opgevoerd met betrekking tot tegenstellingen en “toegenomen spanningen” tussen oost en west, oorlogsdreiging en (burger)oorlogen, het bewust creëren van conflicten wereldwijd, past in het beeld van het naderend einde. De definitieve oplossing komt er wel, maar nooit via toedoen van de politiek.

Sun Tzu, de Chinese generaal en oorlogsstrateeg erkende die noodzaak al: “Je hoeft maar aan de oever van de rivier (des tijds) plaats te nemen en lang genoeg te wachten, dan komen de lijken van je vijanden vanzelf voorbij drijven” – Wat te doen?… -DGZ-