Geen Corona-einde in zicht…

Het lijkt erop dat we Corona niet kwijtraken, zonder dat de democratenkliek verjaagd is. Het is dezelfde democratenkliek die ervoor zorgde dat de bevolking tientallen jaren om de tuin kon werd geleid en dezelfde kliek die er via hun wanbeleid voor zorgde dat ze in feite geen of onvoldoende draagvlak meer hebben… -DGZ