Geen toeval…

Het is allemaal geen toeval dat de sociale orde in de meeste westerse landen van binnenuit via het “bruine leger” wordt aangevallen: het is afbraak en – oorlogstijd die steeds bewust en aangestuurd over de wereldbevolking wordt “uitgestrooid”. De hevigheid daarvan neemt toe naarmate HUN niet duurzame (geld)systemen verder aftakelen en de koopkracht van de onderliggende valuta zienderogen gaat afnemen.

Tevens nemen de autoritaire trekjes van de democraten toe en komt de massa er steeds vaker achter wie de ware vijand is, en met welke middelen men de guerilla-oorlog tegen de bevolking voert. Het regime dat met democratie toch al niets kan aanvangen, schuift de grenzen van het toelaatbare steeds verder in de richting van volksvijandig totalitair beleid en bijgevolg steeds verder weg van de logische orde.

Naarmate de protesten toenemen, nemen ook de aanvallen van het regime toe. Men schaalt op. Vermeende staatsvijanden moeten er rekening mee houden dat het regime, dat zich nu steeds vaker gedraagt als een kat in het nauw, steeds feller en nóg meer volksvijandig reageert. De massa is het aanvalsdoel en de “goede” met ongedekt geld gekochte tijden zijn definitief voorbij… -DGZ-