Geen toeval…

De cyclus doet zijn werk. Het hoort allemaal bij de huidige fase waarin HUN geldysteem steeds meer breuken en barsten begint te vertonen. Hoe meer het aftakelt, des te meer verpietert HUN met kunstgeld bijeen gehouden kunstsamenleving… -DGZ-