Jan van de Beek: Asielmigratie helpt de verzorgingsstaat om zeep…

Source: GeenStijl: Europese Patriotten – Jan van de Beek

“Dr. Jan van de Beek: De komst van één asielzoeker of statushouder kost de schatkist netto ongeveer acht ton. Asielmigratie helpt de verzorgingsstaat om zeep. Zo simpel is dat.”

Dat zijn natuurlijk van die berichten die regeringen niet graag in de publiciteit willen. Massa-immigratie is door het regime gewild en door alle nationale regeringen uitgevoerd afbraakbeleid, en dat wordt al langer uitgevoerd dan menigeen denkt. Deze afbraak wordt nu ook voor anderen steeds meer zichtbaar. Naarmate geweld, onrust, onveiligheid en betutteling als volkscontrole-instrument toenemen en de logica achter het overheidsbeleid ontbreekt, beginnen steeds meer mensen nu vraagtekens te plaatsen bij dat beleid. Zo is er bijvoorbeeld geen gebrek aan arbeidskrachten, maar men creëert die schaarste om vermeende massale arbeids-migratie te kunnen verantwoorden. “Volk” kun je immers alles wijsmaken…

Men wilde nooit geloven dat de eigen regeringen tégen de volksbelangen regeren. Men kan niet geloven dat het zo is en veel mensen kunnen de waarheid zelfs niet aan. Hun hele wereldbeeld zou in elkaar donderen en dat kan en mag onder geen beding gebeuren. Dus gaan ze maandag weer aan het werk, zien reikhalzend uit naar de volgende vakantie of zelfs het verlossende pensioen, kopen en nieuwe auto, boeken een verre reis, kopen een huis en vergroten gaandeweg steeds meer hun afhankelijkheid, én financieren via oplopende belastingen, premies en heffingen op al deze activiteiten grotendeeels het volksvijandige overheidsbeleid ook nog zelf. Het venijn: het relatief hoge gezinsinkomen laat het allemaal nog toe en is voor de meesten daarom geen enkele aanleiding om hierover te piekeren… -DGZ-