Kijk hier, een treffend voorbeeld van Eric van der Burgs ‘Hoe meer asielzoekers hoe beter’

Source: GeenStijl: Kijk hier, een treffend voorbeeld van Eric van der Burgs ‘Hoe meer asielzoekers hoe beter’

Het is allemaal niet zo moeilijk om vast te stellen dat westerse regeringen alle logica uitsluiten, en dus bewust uit zijn op chaos en het vernietigen van de sociale orde. Geen woningen, toch massa-import toestaan en stimuleren, en geen rem in zicht. Blijkbaar wil men ons ook op deze manier provoceren en laten zien dat het regime en alle nationale regeringen als haar handlangers doen wat ze willen…

Bovendien verschijnen er vaker berichten over de miljarden euro’s die massa-import het land kosten. Terwijl men “volk” tientallen jaren wijsmaakte dat er gespaard en bezuinigd moest worden, smijt men in de eindfase van hun geldsysteem, voordat men de digitale euro invoert, het geld over de balk. De samenleving moet definitief veranderd, de huidige orde moet vernietigd worden. En dat wordt via deze geld-orgie bereikt. De omvorming heeft dan plaatsgevonden en volgens “de clou” draait men die hervorming niet terug. 

Het maakt ze ook niet uit om selectief(!) geld uit te geven, zoals het ze in feite ook vroeger eigenlijk nooit iets uitmaakte. Men vertelde dat het volk nooit en ook niet dat de daardoor ontstane en opgebouwde staatsschulden toch nooit terugbetaald worden. Schulden betaalt alleen de burger terug… -DGZ-