GeenStijl: Nederland is compleet vastgelopen

Source: GeenStijl: Nederland is compleet vastgelopen

Wij noemden zoiets eerder “De Muur”, oftewel de kade die het schip hard keert, oftewel de overheid die nooit bijtijds aanstuurt en dat ook niet kan (of mag). 

HUN systemen en structuren baseren namelijk op een financieel systeem dat alleen kan overleven via groei, uitbreiding en steeds meer, maar nooit minder… van álles en op álle terreinen. Er is geen enkel westers land dat zich aan deze neerwaartse spiraal kan (of mag) onttrekken. Zodra de eerste druppels de emmer doen overlopen, probeert men met man en macht op enkele terreinen het tij te keren via (onopvallend) afbraakbeleid. Zie Schiphol en de elders in gang gezette deíndustrialisering… -DGZ-