GeenStijl: Pleinen in Amsterdam en Rotterdam weer bezet door Turken. Dit keer vanwege voetbal…

Source: GeenStijl: Pleinen in Amsterdam en Rotterdam weer bezet door Turken. Dit keer vanwege voetbal

Men laat het allemaal toe. De massa is blijkbaar te groot of beter gezegd, ze hebben die massa zo groot laten worden om ons nu en achteraf te kunnen verkopen dat die massa niet meer te controleren is. Voor zover men al reageert. Meestal echter hoor je van de verantwoordelijken voor die wanorde weer niets en ze doen tactisch net alsof de door hen veroorzaakte chaos niet bestaat.

Het kwaad is dan al geschied. De vreemde legers met het doel de sociale orde te vernietigen, zijn door volksverradende eenheden via allerlei valse en dus volksvijandige voorwendsels via nota bene de eigen landgrenzen van alle westerse landen naar binnen gesluisd. Eenmaal als tumoren in een van oorsprong gezond lichaam geïnjecteerd, worden de afbrekende krachten aan het werk gezet. Getuige de regelmatige berichtgeving over “gedragingen” van migranten in westerse landen, en de talloze commentaren, die wanhoop en machteloosheid demonstreren, kunnen we stellen dat het al aardig funtioneert… 

Het volk koos nooit voor (massa-)immigratie en voert die programma’ s ook niet uit, dat doen steeds “democraten”. Evenmin heeft het volk de macht om media voor propaganda-doeleinden te misbruiken of kan het volk beslissen om maar eens even een oorlog tegen welke vermeende en voorheen “opgebouwde” vijand dan ook te starten… 

Alle overlast en nadeligen gevolgen die voor de oorspronkelijke Nederlandse bevolking ontstaan, komen voor rekening van bestuurders en hun opdrachtgevers. De vermeende voordelen in de vorm van steeds meer (gekochte) welvaart, die naar nu al langzaam blijkt, vergankelijk zal zijn (“De Muur” koms steeds vaker in zicht), dienen als rookgordijn en afleidingsmanoevre… -DGZ-