Geert Wilders volgt voorbeeld van Emmanuel Macron en Angela 

Source: Geert Wilders volgt voorbeeld van Emmanuel Macron en Angela Merkel

Vrijwel elk Europees land kent zijn eigen anti-partijen. In Belgie hebben ze bijvoorbeeld het Vlaams Belang, in Duitsland de AfD en in Nederland de PVV en het Forum voor Democratie. Ze hebben één ding gemeen: ze functioneren allemaal binnen het huidige politieke stelsel en maken zodoende deel uit van de vermeend democratische systemen die baseren op kiesrecht. Hun programma’s gaan daarom eveneens uit van de bestaande globale financiële, politieke en maatschappelijke structuren. Elke politieke partij kan alleen maar functioneren zolang deze systemen blijven bestaan en niet opgeheven worden. Zoals we al vaker beweerden heeft het kiesrecht alleen maar de taak om de illusie te wekken en in stand te houden dat het volk iets te vertellen zou hebben. Een systeemwissel met de daarbij behorende vernietiging van de genoemde structuren moet alle politieke partijen overbodig maken, waarna de weg vrij is voor een “Europese herindeling”, een nieuwe machtsstructuur en autonome volkeren. Dit alles niet eerder nadat de twee grote hindernissen op die weg (de islam en het socialisme) zijn uitgeroeid… -DGZ-