Geldontwaarding…

Geldontwaarding noemt men liever “inflatie” dan “geldontwaarding”. Dan valt niet meteen op dat de euro voortdurend(!) aan koopkracht verliest en het geld minder waard wordt. Agrarische producten en grondstoffen als de basis voor producten worden niet duurder, maar de koopkracht van valuta neemt af waardoor men steeds meer valuta op tafel moet leggen voor de aankoop van een bepaalde eenheid product, een komkommer bijvoorbeeld, die drie jaar geleden 45-55 cent kostte en nu 80-90 cent…

De video maakt duidelijk dat men het publiek graag inflatiecijfers toont van maand op maand die de geldontwaarding ten opzichte van twee of drie jaar geleden versluiert. Zodoende is de werknemer blij met 10% loonsverhoging, terwijl het reële koopkrachtverlies van zijn valuta misschien wel 15-20 % bedraagt. Volledige compensatie vindt vrijwel nooit plaats. Doet men dat twintig jaar lang, gaan steeds meer huishoudens kopje onder…

Het hoort bij hun geldspel om de massa niet te laten weten dat koopkrachtverlies van valuta onlosmakelijk verbonden is met HUN nu stervend geldsysteem… en dan start men gedurende de eindfase gewoon een vernietigende oorlog die de ware oorzaken van de neergang en verval achter rookwolken en kruitdampen doen verdwijnen.

De schuldigen worden dan “de oorlog” of “de noodzakelijke energietransitie”, “de klimaatverandering” of “de strijd tegen  stikstof”, die olie als een van de belangrijkste grondstoffen flink duurder maken… -DGZ-