Generaal: Nederland kan digitale dreiging niet aan

“Rietdijk pleit voor een centraal orgaan dat permanent in de gaten houdt op welke manier de democratie ondermijnd wordt door buitenlandse krachten… Over de ‘Russische propaganda’ is Colijn sceptisch: ‘Dat vind ik een beetje een hype. Buitenlandse bemoeienis met verkiezingen is niets nieuws, alleen de middelen zijn anders. Bovendien doen de Amerikanen het vaker dan wie ook… Deze informatie-oorlog ziet Rietdijk als zeer bedreigend voor de democratie.”

Bron: De Volkskrant

Informatie en propaganda. Het is altijd een machtig wapen geweest. Op de eerste plaats geeft de generaal toe dat de Amerikanen de top-bemoeials zijn. Dat beeld vinden we al niet terug in de berichtgeving. Hier ligt dan al een taak voor de door hem voorgestelde samenwerking tussen overheid en belangrijke media. Alhoewel Rietdijk zijn pijlen richt op de beïnvloeding van buitenaf wordt er niet gesproken over de binnenlandse dreiging met betrekking tot het verspreiden van nepnieuws óf het achterwege laten van feiten en achtergronden. De bevolking mag nooit weten wat er in de achterkamertjes besproken wordt, welke lobbyisten er aan het werk zijn, of migranten ook vluchteling zijn waarvoor betaald moet worden, waarom criminaliteit niet bij de wortel wordt aangepakt en waarom men zo tolerant is, waarom de door hem genoemde “schrijnende ongelijkheid” al jaren niet kan worden vermeden, waarom de ECB en de Europese Commissie een onaantastbare positie hebben ingenomen en in alle opzichten onschenbaar zijn …. Het is allemaal onlosmakelijk verbonden met de huidige structuren die erop gebaseerd zijn om zo geruisloos mogelijk met dictatoriaal geweld veranderingen van bovenaf met behulp van alweer de media als zwaar geschut erdoor te drukken. Het woord transparantie kent onze democratie niet en veel burgers hebben allang in de gaten dat buiten hen om geregeerd wordt, en dat zou dan als grootste bedreiging voor de democratie moeten worden beschouwd en niet de beïnvloeding van buitenaf. Het leuke is echter dat het er allemaal niet toe doet.

Dat onder meer Draghi en Merkel opzettelijk een ogenschijnlijk destructief beleid voeren heeft een héél ander doel, dat op termijn de echte verandering zal gaan inluiden: afbreken en opbouwen… -DGZ-