Georganiseerde misdaad in Amsterdam ’complexer en groter’

Hoewel het aantal misdrijven in Amsterdam opnieuw is gedaald, nadert ondermijning door hoge winsten uit de drugscriminaliteit in de hoofdstad „een kritisch punt.” Ook nemen huiselijk geweld en straatroven toe, voelen Amsterdammers zich vaker gediscrimineerd en is er een forse hoeveelheid jeugdcriminaliteit in wijken als Zuidoost, Oost, Nieuw West en Noord.

Source: Georganiseerde misdaad in Amsterdam ’complexer en groter’

“De driehoek zal daarom blijven pleiten voor meer agenten in Amsterdam.”

Meer agenten en meer geld werkt al jaren niet en een oplossing hebben ze nog nooit geboden. Het wachten is op mogelijkheden om het huidige regime te kunnen vervangen door bestuurders die de belangen van de Nederlandse bevolking wél dienen… -DGZ-