Geplaatst, maar nooit gekozen…

Alle mensen op voor het regime cruciale posities worden nauwgezet beoordeeld voordat ze daar terecht mogen komen. Met het oog op een gewenste oorlog is een minister van defensie natuurlijk als cruciaal te beschouwen en die dient nou eenmaal de belangen van het regime te dienen…EN NIETS OF NIEMAND ANDERS….

Zij die beslissen, zijn niet gekozen; zij die gekozen werden, hebben niets te beslissenHorst Seehofer. En ook dát volksbedrog is een wereldwijd fenomeen:

Ook en vooral de eigen Nederlandse “geheime diensten” doen hier volop aan mee. Ze móeten dus wel beschikken over zeer uitgebreide informatie en screening-resultaten die regelmatig worden afgestemd met buitenlandse “diensten”. Ze weten dus precies wie, waarom op welke plek terecht komt en ze sturen dat via “handler” en adviseurs, waaronder top- en beleidsambtenaren ook direct en actief aan. Dat is ook de reden waarom die top- en beleidsambtenaren na verkiezingen gewoon blijven zitten en hun opgedragen regime-taken blijven uitvoeren. Het maakt ze niet uit wie de nieuwe minister van defensie wordt, iedereen die wordt voorgedragen (en die MÁG worden voorgedragen) is door hen allang “gekeurd”.

Afwijkers of kandidaten die op de “verkeerde lijst” voorkomen, worden door dat werkelijke landsbestuur afgewezen of er dringend op gewezen dat het opeens wel even anders moet. “Volk” en “democratie” komen in hun woordenschat niet voor. Kan ook niet, ze dienen andere heren… -DGZ-