German Court Sentences Judge For Ruling Against Government’s Mask Mandates

Source: German Court Sentences Judge For Ruling Against Government’s Mask Mandates | ZeroHedge

“Judge Dettmar told the schools in Weimar that they could no longer enforce the order, as the mandates weren’t compatible with the welfare of the children involved… His decision immediately sparked outrage in the state government, which called for his punishment and removal…The judge’s ruling was overturned by the Higher Regional Court in Erfurt, following a complaint by the state’s education department, which forced students to once again wear masks in schools.”

Zelfs rechters ontkomen niet aan de lange arm van het regime. Mensen die voor het regime onwelgevallige beslissingen nemen, worden meteen aangevallen, aan de kant gezet en monddood gemaakt. 

Het is de rommelige fase waarin wetenschap is gekaapt door het regime en de normale wereld is vervangen door een nieuwe normaliteit, waarin steeds meer logische structuren het onderspit moeten delven… -DGZ-