Germany will become an Islamic State, says Merkel – and adds they’ll have to come to terms with it

Chancellor Angela Merkel said that Germans have failed to grasp how Muslim immigration has transformed their country and will have to come to terms with more mosques than churches throughout the countryside, according to the Frankfurter Allgemeine Zeitung daily.

Source: Germany will become an Islamic State, says Merkel – and adds they’ll have to come to terms with it (Link verwijderd)

Source: Germany will become Islamic State-Angela Merkel

Volgens Merkel wordt Duitsland een islamitisch land en de bevolking heeft  het te accepteren. De handelingen van Europese politici en met name van Merkel, die voor en namens de EU spreekt en handelt, worden terecht als verraad aan de eigen bevolking gezien en de roep naar een veroordeling en berechting in de vorm van de doodstraf daarvoor verbaast dan ook niet. “Ein solcher Hochverrat an einem ganzen Volk ist in der Geschichte ohne Beispiel.” Naar onze stellige overtuiging de enige en terechte straf voor dergelijke criminelen, ware het niet dat op basis van al tientallen jaren eerder genomen beslissingen op EU-niveau deze volksverraders allemaal beschermd en ontzien werden en worden. De wil en de wens van de bevolking telde en telt niet meer, en wordt consequent terzijde geschoven.

In De Eurabië Code wordt beschreven hoe men destijds dat volksverraad al voorbereidde. Op dit blog de Nederlanse vertaling met updates:

“In een normale wereld zouden deze individuen terecht staan voor misdaden tegen hun volk in plaats van dikbetaalde banen te hebben waarin ze de belangen van dat volk ondergraven…. In wezen is de Europese Unie bezig een heel continent formeel uit te leveren aan de islam, terwijl ze intussen gevestigde nationale culturen vernietigt, en is ze bereid degenen die het met dit beleid niet eens zijn het leven zuur te maken. Dit is het grootste georganiseerde verraad in de Westerse geschiedenis, misschien wel in de geschiedenis van de mens, en toch wordt het geprezen als een overwinning voor “tolerantie… De enige manier om een bullebak aan te pakken is hem een dreun te verkopen en te zorgen dat hij je met rust laat, en de enige manier om dat te doen is door geloofwaardige strijdmachten te bezitten en de wil die in te zetten. Je alleen op diplomatie verlaten geeft je geen “soft power”, het geeft je alleen een soft imago en nodigt uit tot agressie van buitenaf.”

De ook door ons noodzakelijk geachte militaire component moet daarom dwingend volgen, teneinde de op DGZ bedoelde zuivering te laten plaatsvinden. Of de eigen strijdmachten een grote rol zullen spelen, valt te betwijfelen… -DGZ-