Geteisem heeft niets te vrezen in lief en naïef Nederland

Source: Geteisem heeft niets te vrezen in lief en naïef Nederland | Columns | Telegraaf.nl

“Geteisem heeft niets te vrezen in lief en naïef Nederland”…

Dat is het lieve, naïeve en verwijfde Nederland dat het regime (regering) er van gemaakt heeft, want de bevolking die er vaak heel anders over denkt, heeft in eigen land al lang niets meer te vertellen. Ook weer niet alleen in Nederland, het regime is immers globaal actief…

Zou dat namelijk wél het geval zijn (geweest), zaten al die mensen die volksvijandige beleid voeren, er niet. Ze hadden die posities nooit bekleed en “geteisem” had het om te beginnen veel moeilijker gehad om voet te zetten op Nederlandse bodem of criminele activiteiten te ontplooien. Een logische orde kent namelijk in het uiterste geval ook executies en deportaties teneinde volksvervuiling tegen te gaan en de kwaliteit van het bevolkingsbestand te handhaven. Het regime dwingt het tegenovergestelde af en lijkt af te willen stevenen op een soort volksvijandige “marxistisch fascistische” kunstorde, of in ieder geval een construct dat eigendom van het individu niet erkent en via de CBDC nagenoeg volledige volks- en kapitaalcontrole nastreeft. 

De door het geldregime gewenste surrogaat-samenleving leidt automatisch tot niet meer terug te betalen schulden, verval en neergang, die eerdere normen, waarden en tradities aanvalt en probeert te vernietigen waar het maar kan… -DGZ-