Greenwald: NYT Finally Admits “The International Community” Does Not Stand With US On Ukraine

Source: Greenwald: NYT Finally Admits “The International Community” Does Not Stand With US On Ukraine | ZeroHedge

“De wereld” is nou eenmaal niet alleen “het westen”. We spraken eerder over het westen tegen de rest van de wereld. De media berichten over meerdere zaken steeds vanuit westers oogpunt en hoe het westen met zijn nu stervend geldsysteem steeds door anderen aangevallen zou worden.

Wij zien dat heel anders en contateren dat steeds dezelfde grondstoffencyclus uitmondt in oorlog, en steeds ligt een niet meer functionerend op westerse leest geschoeid geldsysteem eraan ten grondslag. Alles dient te functioneren in het belang van de beheerders van dat (niet duurzaam en dus slechts tijdelijk functionerend(!) systeem. Hoe het regime dat doet en hoe de wereldbevolking steeds op het verkeerde been gezet wordt, kan hier nog eens beluisterd en bekeken worden…

De opgebouwde schulden die voor een tientallen jaren durende welvaart zorgden, kunnen niet meer terugbetaald worden en moeten op “een andere manier” afgebouwd worden: via afbraak van alle bestaande structuren en liefst een wereldoorlog. Deze conclusie zou het westen in een kwaad daglicht stellen en zal daarom zo nooit door de westerse propaganda-kanalen verspreid worden. Dat “onderzoek” aantoont dat de EU-burgers vierkant achter steun voor de Oekraïne staat, verbaast natuurlijk niet. Westerse media mogen alleen pro-westerse propaganda verspreiden.

De ware achtergronden en feiten mogen niet genoemd worden. “The international community” als de rest van de wereld die niet samen met de VS en het westen optrekt, en die weet dat een rot geldsyteem steeds leidt tot neergang, verloedering en oorlogen, is daarom ook geen voorstander van het op schulden gebaseerde vergankelijke westerse geldsyteem, om niet te zeggen dat ze het westerse geweld meer dan spuugzat zijn. Zij bezitten namelijk de ankers voor de dekking van geld in de vorm van grondstoffen die het westen niet wil inzetten. Haar gekochte en met militair geweld afgedwongen suprematie, macht en wereldcontrole zouden onmiddellijk instorten en de machtverhoudingen dramatisch doen verschuiven van west naar oost, en dat moet, net als een aansluiting van (West-)Europa bij Rusland, met alle mogelijke middelen vermeden en zo lang mogelijk uitgesteld worden. In de regel betekent dat dus (wereld)oorlog, steeds geprovoceerd door de verliezende partij: het westen… -DGZ-