Greyerz – Frightening Changes Are Coming For The World And The Global Financial System

As the world edges closer to the next crisis, today the man who has become legendary for his predictions on QE and historic moves in currencies warned King World News that frightening changes are coming for the world and the global financial system.

Source: Greyerz – Frightening Changes Are Coming For The World And The Global Financial System – King World News

“In the West, ordinary people’s standard of living has been maintained by increasing personal debt and also by governments running ever bigger deficits. These deficits are used for buying the votes of the average citizen to improve the perceived standard of living at the cost of an ever increasing national debt. Until the music has stopped, nobody worries about the fact that neither private nor government debt will ever be repaid.”

Sterker nog: de huidige westerse liberaal-socialistische democratie is speciaal voor dat doel in het leven geroepen. Wij noemen het daarom een groot geldverdeelcircus dat gerust als een al tientallen jaren durend helicopter-money-tijdperk mag worden bestempeld. Waaraan dat fiat-geld wordt besteed en of dat wel eerlijk verdeeld wordt, is voor de elite niet zozeer van belang, als het maar onder het volk gebracht wordt. De financiering van allerlei ogenschijnlijk zinloze en geldverslindende projecten vindt hier haar oorsprong… -DGZ-  

“Socialism works until you run out of other people’s money.”

Langzaam maar zeker komt het einde hier in zicht… -DGZ-

“It would clearly fit into my prediction that world population will halve whether it is due to economic collapse, war, famine, or disease. This forecast is based on the explosion in population from 1 billion in 1850 to 7.5 billion today. Any spike of that nature, on a bigger sample, is always corrected by a spike down of at least 50%, at some point.”

Een noodzakelijk geachte enorme bevolkingsreductie is op komst. Op dit moment van een gevoeld hoog, maar op schulden gebaseerd welvaartsniveau, vrijwel niemand die daar aandacht aan durft te besteden… -DGZ-