Greyerz – Most People Don’t Understand The Scale Of The Collapse That Is In Front Of Us – King World News

As the world edges closer to the next crisis, today the man who has become legendary for his predictions on QE and historic moves in currencies just warned that most people don’t understand the scale of the collapse that is in front of us.

Source: Greyerz – Most People Don’t Understand The Scale Of The Collapse That Is In Front Of Us – King World News

“Most people don’t understand that the value of their money in the pocket is deteriorating all the time. They live under the illusion that prices are going up, which is totally erroneous. It is not prices that are going up but the value of money which is declining rapidly.

De waarde van fiatgeld neemt voortdurend af. Het is onlosmakelijk verbonden met dat systeem. De uitdaging voor de Centrale Banken/globalisten/financiële elite bestond en bestaat erin onder meer dit feit verborgen te houden voor het grote publiek. Via propaganda, misleiding en afleiding werd dit doel tot op heden bereikt, alhoewel de laatste tijd steeds meer mensen in de gaten krijgen dat er iets niet klopt, en een nog kleiner deel van die groep weet dat een dergelijk systeem een eindfase kent, waarin we ons nu al enkele jaren bevinden. De massa zal op een pijnlijke manier gaan ervaren dat de opgebouwde vermogens en welvaart op drijfzand berusten… -DGZ-