Greyerz – The Final Collapse Has Already Begun And It Will Engulf The World In Chaos – King World News

As the world edges closer to the next crisis, today the man who has become legendary for his predictions on QE and historic moves in currencies, told King World News that the final collapse has already begun and it will engulf the world in chaos.

Source: Greyerz – The Final Collapse Has Already Begun And It Will Engulf The World In Chaos – King World News

“But very few understand this, mainly because not one government tells their people that they are consistently destroying the value of the currency… This is the inevitable consequence of socialism. You always, without fail, run out of other people’s money.

De financieel-economische kant van het verhaal laten we even buiten beschouwing. We waarschuwden al eerder en vaker dat het huidige (geld)systeem stervende is, met verstrekkende gevolgen voor de politieke en maatchappelijke structuren.

Bovenstaande uitlatingen van von Greyerz bevestigen ook onze eerdere conclusies dat overheden en de huidige bestuurders het volk nooit behoorlijk inlichten (en zelfs bewust op het verkeerde been zetten), en dat het socialisme als bron van het kwaad (dat door het overgrote deel van de bevolking nooit als zodanig mag worden herkend) geldt. Onze vriend Egon zegt het niet met zoveel woorden, maar ga ervan uit dat ook het socialisme verdwijnt: het is niet duurzaam!

Margareth Thatcher: “The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”… -DGZ-