Hackergruppe macht Ernst und veröffentlicht 9/11-Geheimpapiere: Der Tiefe Staat wird niedergebrannt

Drohung wahr gemacht: Die “Dark Overlord”-Hackergruppe hat erste Zugangscodes für 9/11-Geheimdokumente veröffentlicht und droht mit “verheerenden Folgen für den Tiefen Staat der USA”. Die Hacker boten RT “exklusiven Zugang” zu weiteren 9/11-Daten an.

Source: Hackergruppe macht Ernst und veröffentlicht 9/11-Geheimpapiere: Der Tiefe Staat wird niedergebrannt

Het komt enigszins onbetrouwbaar over wanneer hackers geld vragen voor het niet openbaar maken van geheime documenten, die politici en andere gezagsdragers bloot kunnen stellen of onaangename waarheden aan het licht kunnen brengen. Positief is wel dat deze mensen aan de lijve moeten ondervinden dat niet alleen het gewone volk bewaakt en gecontroleerd wordt, maar ook zij die dans niet mogen ontspringen. Geheime diensten, al of niet functionerend onder de noemer “hackers”, kunnen veel meer dan gedacht en vermoed, omdat ze de wettelijke kaders niet in acht (hoeven te) nemen… -DGZ-