Putin: There Will No Longer BE a “Ukraine” – NATO Direct Intervention Will Not Change Outcome

Source: Hal Turner Radio Show – Putin: There Will No Longer BE a “Ukraine” – NATO Direct Intervention Will Not Change Outcome

He told the Interviewer “We were forced to try to end the war that the West started in 2014 by force of arms.”

De oorlog startte inderdaad al in 2014 in de oostelijke gebieden via aanvallen op de burgerbevolking via onder meer landmijnen en fosforbommen die tegen personen gericht waren en dat waren dus geen geen anti tankmijnen, alleen berichtten de media er vrijwel niet over… en dus bestond het voor het westen niet…

Een en ander doet sterk denken aan de provocatieve grensdelicten in 1939 die (waarschijnlijk in opdracht van de Engelsen) door de Polen werden uitgevoerd en waarbij Duitse boeren op Duits grondgebied werden aangevallen en vermoord. Roosevelt en Churchill zochten een aanleiding voor oorlog met Duitsland, met het doel Duitsland te vernietigen. Sinds Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen”, hadden beiden hun doel bereikt en konden ze naar hartelust toeslaan…

Deze gebeurtenissen staan zo natuurlijk niet in de geschiedenisboeken. Net zomin als later zal worden vermeld dat het westen al zeker sinds 2014 oorlog provoceert, onder meer via aanvallen op de van oorsprong Russische bevolking in de oostelijke gebieden van de Oekraïne… De geschiedenis herhaalt zich…

Het westen was er al langer op uit om via de Oekraïne een conflict met Poetin te provoceren en rukte, tegen alle beloftes in die in de Verdragen van Minsk werden gedaan, verder op naar het oosten en stopte al jaren geleden het land vol met militair materieel. Een aanvalsoorlog van Rusland werd door de westerse media verzonnen en via oorlogspropaganda werd de bevolking op de eigen speelhelft gesleept.

Het is de bekende westerse tactiek om (via onder meer aanvallen op de burgerbevolking) zolang te provoceren tot een ander wel móet reageren, die men dan de Zwarte Piet kan toespelen… -DGZ-