Handler…

“Adviseurs”en opdrachtgevers aan het kabinet komen nooit met hun koppen in de krant of op tv, maar ze zijn wel degelijk aan het werk. Op de achtergrond en buiten het zicht van alle democratische organen… -DGZ-