Handwerker, Kellner, Sicherheitskräfte: Millionen Arbeitskräfte fehlen

Seit drei Jahren ist die Zahl der Arbeitslosen weitgehend konstant (Quote: 5,2 Prozent), doch an allen Ecken und Enden fehlen Arbeitskräfte.

Source: Handwerker, Kellner, Sicherheitskräfte: Millionen Arbeitskräfte fehlen

Ook in Duitsland een soortelijk probleem als in Nederland. Er zijn te weinig vakkrachten, zegt men. Een mogelijk verklaring meent men te kunnen vinden in het grote aantal gepensioneerden ten opzichte van het aantal schoolverlaters. 

Ook dit argument is maar ten dele geldig. Er zijn genoeg gepensioneerden die fit genoeg zijn om aan het werk te blijven of aan het werk te gaan en dat ook graag zouden willen …. maar niet meer tegen de huidige voorwaarden, en in een samenleving die men met succes ontdaan heeft van vrijwel alle logische en natuurlijke structuren… -DGZ-