Harbers treedt af

Staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) treedt af. Hij vindt het zelf ook niet uit te leggen dat er, onder zijn verantwoordelijkheid, zware misdaden van asielzoekers verdoezeld werden. Eerder vandaag hintte de VVD-bewindsman al op zijn vertrek, nu heeft hij dat ook in de Kamer officieel aangekondigd.

Source: Harbers treedt af

“Onwelgevallige” informatie die de onkunde, de onmacht en de onwil van het huidige regime kan aantonen, wordt stelselmatig gemanipuleerd, weggecijferd of gewoonweg niet gepubliceerd. 

“Volgens Harbers was hij niet persoonlijk betrokken bij de keuze voor de indeling van de rapportage.”

De vraag die telkens gesteld moet worden is bijgevolg, welke topfunctionarissen er dan wél verantwoordelijk waren voor het samenstellen van dat rapport en wie en wat hen ertoe bewogen heeft dat rapport te manipuleren. Blijkbaar gaat het ook hier weer om “schaduwkrachten” die boven de nationale regeringen staan en die in feite de dienst uitmaken in alle westerse samenlevingen en met name in de politiek. Er zal daarom niets veranderen als een andere marionet de functie van Harbers gaat bekleden. De controle blijft waar deze nu is, en zorgt ervoor dat er van binnenuit geen enkele verandering kan plaatsvinden. Er zullen gebeurtenissen moeten plaatsvinden die de machthebbers niet meer kunnen controleren en ongekend hevig van aard moeten zijn. Ook deze komen dan niet zomaar uit de lucht vallen, maar worden steeds bewust voorbereid en aangestuurd… -DGZ-