Haushaltssperre: Notstand – folgt nun die große Enteignungswelle?

Source: Haushaltssperre: Notstand – folgt nun die große Enteignungswelle? – Benjamin Mudlack – freiheitsfunken.info

Financiële noodsituatie in Duitsland en de roep naar mogelijke onteigeningen. 

We besteedden er aandacht aan en verbonden daaraan de waarschuwing om niet te streven naar veel eigendom en bezit. Vooralsnog is de discussie beperkt tot Duitsland, maar het kan ook in andere landen snel gebeurd zijn. De dieven zullen het nooit van tevoren aankondigen of slapende honden wakker maken.

Vaak herinneren we ons in dit verband aan uitspraken van Duitsers die Duitsers en Duitsland haten en alles in het werk zouden stellen om Duitsland te de-industrialiseren en de laten verpauperen, onder meer via massa-immigratie van nuttelozen. 

Voor ons in Nederland was al vele jaren geleden de maat vol, toen bleek dat via het ondermijnen van de natuurlijke en logische orde en de aanvallen op de westerse civilisatie, de belangen van de eigen bevolking achtergesteld werden bij  belangen van andere machtige financiële entiteiten, ook wel bekend onder de naam “regime“… -DGZ-