Heel “Holland” is ziek

(Door: Drs. E.N. Schilder) Steeds meer Nederlanders verlaten Nederland. Dat is mijns inziens precies de verkeerde categorie. Koren op de molen voor veel zogenaamde ‘vluchtelingen’, die graag een (c…

Source: Heel “Holland” is ziek

“De slechts twee gewesten maar waar heel Nederland helaas mee geassocieerd wordt… Dàt Holland dat in het buitenland ‘staat’ voor Nederland, maar in Nederland niet.”

Wij noemen het daarom de Randstad-bende die maar al te graag het vuil over de rest van het land wil verspreiden… -DGZ-