Hele dag door files, ook in de zomer

Source: Hele dag door files, ook in de zomer

De huidige systemen baseren op groei, inclusief bevolkingsgroei en alle daarmee verbonden negatieve gevolgen. Een weg terug, een stap terug en dus van alles iets minder kan gewoonweg niet. De taak van de in de gehele westerse wereld dominerende (liberale) socialistische democratiën was en is het in stand houden en stimuleren van deze op expansie gerichte structuren. De huidige democratische bestuursvorm zal dus overal volledig moeten worden weggevaagd teneinde een gezonde herstart mogelijk te kunnen maken.

De door ons verwachte (onverwachte) evenementen of gebeurtenissen zullen uiteindelijk moeten leiden tot de val van het geldsysteem, waardoor gelijktijdig het lot van de bepalende en regerende machthebbers en boosdoeners, die zich in onze ogen op illegale wijze de macht toegeëigend hebben, bezegeld is. Het geldverdeelcircus stopt dan abrupt en de illusionaire rijkdom en welvaart verdwijnt als sneeuw voor de zon… -DGZ-