‘Help verstandelijk beperkte in kieshok’

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland wil dat mensen met een lichte verstandelijke beperking hulp krijgen bij het stemmen. De organisatie pleit voor een aanpassing van de kieswet zodat deze mensen iemand kunnen meenemen in het stemhokje.

Source: ‘Help verstandelijk beperkte in kieshok’

“Het College voor de Rechten van de Mens stelde eerder al vast dat het stemmen te ingewikkeld is voor deze groep. Verstandelijk beperkten lopen tegen verschillende praktische problemen aan, zoals het niet begrijpen van informatie over verkiezingen en het moeilijk kunnen lezen.”

Als je om welke reden dan ook informatie niet snapt en moeilijk kunt lezen, heb je in een stemhokje niets te zoeken. In dit geval ligt het voor de hand om die groepen van mensen geen stemrecht te verlenen. Klinkt volgens de huidige nieuwe kunstnormen hard, maar is niet meer dan logisch en eerlijk…  -DGZ-