Her Majesty’s secret service; De criminele rechtsstaat Nederland?

Bron: Deel 1.Her Majesty’s secret service

Geen idee of de hier beschreven gang van zaken de ware toedracht in Nederland weergeeft. Het is in ieder geval de moeite waard om het artikel door te lezen en een eigen oordeel te vellen. Mocht slechts een deel hiervan op waarheid berusten, ligt het voor de hand dat hier ook grondig opgeruimd moet gaat worden… -DGZ-