Digitaliseringsplannen EU dreiging voor iedereen – EU-corruptie op grote schaal

Wistleblowers” leven gevaarlijk: Bankenfraude

“De Europese Unie is op onderdelen echt currupt”

“Dit vertelt men de mensen, maar dit is het echte verhaal”

“Mensen die het monetair systeem uitdagen, worden vermoord”

Enkele uitspraken meteen aan het begin van de video die meteen duidelijk maken hoe de zaken liggen. Verderop dan nog – onder veel meer –  de rol van virussen die opeens opduiken en uitleg over de “gebakken lucht-constructies” waar we ook hier aandacht aan besteedden

De keiharde werkelijkheid is dat tegenstanders van het geldregime gewoon vermoord worden en alle westerse regeringen werken er (onder meer door te zwijgen) aan mee, of zoals von der Leyen het stelde: “we have tools.”

Het uiteindelijk resultaat is dat het gevoerde beleid in alle opzichten en voortdurend dient te functioneren in het belang van dat regime en uitdrukkelijk NIET DUURZAAM in het volksbelang.

Deze regeringen en overheden hebben de taak om via een in het leven geroepen schijndemocratie en surrogaat-orde te fungeren als een cover-up voor de échte wereld die barst van fraude, bedrog, leugens, oorlogen, criminaliteit en moordpartijen… Dát is het echte regime en díe handtekening zien we regelmatig terug, maar wordt door de meesten niet herkend of erkend. Ware afleiding-orgies worden ons dagelijks om de oren gemept… en de massa trapt er nog steeds in…

Niet alleen dat. Men provoceert oorlogen om HUN doelstellingen te bereiken. Wij noemen die gewilde en geprovoceerde oorlogen zoals een wereldoorlog dan ook een wereldhervorming, die via oorlogen en crises bereikt moeten worden. Hoe groter de (zelf in het leven geroepen) chaos, de crisis en het leed, deste eerder en beter kan men van bovenaf “helpen”. In veel andere gevallen worden we geholpen zonder dat we erom gevraagd hebben. We worden momenteel “geholpen” via massa-immigratie en bewust gecreëerde overbevolking… Het regime doet niets liever dan ingrijpen, “helpen” en aansturen, ook en vooral ongevraagd en dan bij voorkeur via (financiële) constructies die het daglicht niet kunnen verdragen en daarom in achterkamertjes beslist en afgesproken worden… -DGZ-