Het Europese gelijkheidsexperiment is mislukt

door YorienvdH. Wat was het een mooi plan in de twintigste eeuw. De Europese landen zouden voortaan samenwerken in plaats van oorlog voeren. En we zouden allemaal vreedzaam samenleven in een …

Source: Het Europese gelijkheidsexperiment is mislukt

“De tweedeling tussen de moderne westerse Europeaan en anderzijds de tribale niet-westerse moslim is vrijwel onoverbrugbaar. Het kan simpelweg niet allebei in één samenleving bestaan. De omvang van de groepen en de tegenstelling daartussen is te groot…. Het is verbijsterend dat onze Europese leiders het experiment niet stoppen. Nog treuriger is het dat de gewone moderne westerse Europeaan het ook allemaal maar laat doorgaan. Waarom? Zo organiseert hij toch zijn eigen ondergang?”

In steeds meer artikelen sijpelen de feiten door: de (geradicaliseerde) islam verenigd met de gelijkmakers die uitsluitend tot het links-socialistische kamp behoren. Zoals elders op deze site beschreven, de feiten en de praktijk wijzen uit dat het niet werkt, of beter gezegd niet kán functioneren en tóch wordt de linkse koers (in feite tegen beter weten in), voortgezet en verder op de spits gedreven. Het lijkt er dan ook vaak op dat via de breekijzermethode te werk gegaan wordt om gezichtsverlies te voorkomen, ware het niet dat de globaal opererende organisatoren van de “nieuwe normaliteit” drommels goed wisten dat gelijkheid voor iedereen niet bestaat, en men onder meer bovengenoemde tweedeling creëerde teneinde de huidige samenleving bewust te ondermijnen en op termijn af te breken… -DGZ-