Het gaat niet om boeren…

… het gaat om steeds groter wordende delen van het volk die (soms) aan den lijve ervaren hoe de natuurlijke, logische orde wordt vervangen door een kunstmatige die NIET in het volksbelang functioneert. Zolang die delen van het volk blijven demonstreren, protesteren en blokkeren, zal er voor hen geen buit te verdelen zijn.

Het kwaad is het globaal agerende geldregime, waartoe ondertussen alle westerse nationale regeringen behoren. Er zal dus keihard en zonder aanziens des persoons op de vrouw en soms ook op de man gespeeld moeten worden. Ze zullen uitgschakeld moeten worden. Linksom of rechtsom, er is geen andere keuze. Langdurig volksbedrog op grote schaal is door niets te rechtvaardigen en geeft het volk het volste recht om te starten met effectief verweer dat tot nu toe nog niet eens plaatsgevonden heeft… -DGZ-