Het hebben van een andere mening kan gevaarlijk zijn…

Dissent and disagree with the War Mongering Elites? You get sidelined, denied funding, and threatened… 

Én niet te vergeten, in het uiterste geval “gefortuynd”… -DGZ-