Het is geen toeval…

“Kom in verzet voordat het te laat is.” 

Het wereldbestuur, het (geld)regime heeft al veel eerder de macht van het volk overgenomen … via diefstal… Daarom is dat regime niet legitiem aan de macht en zou het legaal bestreden en aangevallen moeten kunnen worden… Theoretisch…

Het volk als tegenstander en regime-vijand kan echter geen vuist meer maken. Het is omgekocht, van alle macht ontdaan, ontwapend en overgeleverd aan de grillen van dat regime. Geen reden dus om voor een ander of een andere zaak ook maar één vinger meer krom te maken dan noodzakelijk, maar wel in de denkbeeldige bunker te blijven en (mentale) voorbereidingen te treffen.

Iets soortgelijks geldt voor het verwerven van veel eigendom en bezit. Een beknopte risico-analyse ten aanzien van de huidige “afbraakdemocraten” en hun uitgezette en gevaren vernietigende koers zou één grote rode vlag en stopteken opleveren… heel wat jaren geleden al…

We stelden het eerder: het (geld)regime bepaalt wat er wereldwijd gebeurt. Het is de meest voor de hand liggende conclusie die meestal niet prominent gezien of gehoord mag worden. Dát regime heeft gekozen vóór afbraak van de reguliere westerse sociale- en rechtsorde, vóór oorlog (zoals het dat altijd doet in een eindfase), vóór totalitair optreden dat geldende normen, waarden, gewoonten en tradities volledig ondermijnt, en dus gebeurt het ook allemaal.

Hoever dat establishment uiteindelijk komt en of het haar doel van volledige volkscontrole bereikt, weten we niet. De route ernaar toe is wel uitgestippeld. Men bepaalt immers nu al voor ons wat we te denken, te vinden, te menen en te zeggen hebben…

Het is geen toeval, de gepoogde vernietiging van de westerse orde gebeurt met voorbedachten rade en dus opzettelijk. De tijd is om, oftewel de comfortabele tijden worden beëindigd. U mag dat allemaal niet weten. U zou wel eens op het idee kunnen komen om niet meer aan het werk te gaan, niet meer te sparen, geen huis of auto meer te kopen of anderszins te consumeren, maar de hooivorken uit het vet te halen… -DGZ-