Het is weer dringen om een woning, maar vooral door weinig aanbod

Source: Het is weer dringen om een woning, maar vooral door weinig aanbod | Financieel | Telegraaf.nl

Ze móeten wel steeds benadrukken dat er te weinig aanbod van woningen is.

Bestuurders, steeds handelend in opdracht van het globaal agerende geldregime, die steeds verantwoordelijk zijn voor misstanden en onevenwichigheden, kunnen moeilijk toegeven dat het overschot aan volk en over het algemeen dus overbevolking via centraal geleide kunstgrepen de van oorsprong natuurlijke en dus logische orde vernietigde.

Die op kunstmatige wijze geforceerde en gekochte economische groei en de daarmee gepaard gaande welvaartsexplosie die zij de afgelopen decennia voortdurend verooraakten, zijn als de ware oorzaken aan te wijzen. Ruimte en leefbaarheid werden niets en niemand ontziend aan de kant geschoven teneinde weer de “hogere doelen” die het geldregime voorschreef, te kunnen bereiken… -DGZ-