Het oppermachtige propagandawapen…

Nog niet zolang geleden was in Nederland iedereen wars van militaire uitingen, militaire kleding en symbolen. Het tij is definitief gekeerd als men zelfs al bij de publieke omroep die ommekeer opzettelijk duidelijk in beeld brengt. De massa moet in de “noodzakelijke” oorlog geloven en de westerse sekteleiders blijven volgen.

De jaren geleden aangekondigde “militaire component” is gearriveerd en wordt nu als vast maatschappelijk bestanddeel ingebouwd.. -DGZ-