Het regime is gebaat bij zoveel mogelijk onrust en conflicten…

We verkondigden het hier regelmatig: het regime (en in het verlengde daarvan alle nationale regeringen die gelden als de handlangers) zijn niet gebaat bij veiligheid, zekerheid, rust, orde en vrede. In tegenstelling tot datgene wat men over het algemeen verwacht en wat men ons doet geloven, creëert het regime crises, conflicten en onevenwichtigheden. Corona-verzinsels en bangmakerij, migranten, vluchtelingen, door de mens veroorzaakte klimaatverandering, asielzoekers, Oekraïners als oorlogsvluchteling, energietekorten en oorlog in Europa zijn slechts recente voorbeelden van HUN vernietigend beleid, uitgevoerd door onze nationale regeringen. Hoogst crimineel en volksvijandig… -DGZ-