Het regime is NIET gebaat bij orde, rust, veiligheid en zekerheid…

“Met goede cijfers en geruststellende scenario’s konden ze niks…”

Het regime is  NIET gebaat bij rust, orde, zekerheid, veiligheid, logische en natuurlijke verhoudingen. Ze hebben onrust en in het uiterste geval paniek nodig. Alleen dan kan het optreden, regelen, afleiden, aansturen en reguleren zoals het uitkomt. Het meest recente voorbeeld is de corona-sloopkogel en de daarmee gepaard gaande angst-propaganda waarmee men miljarden mensen wereldwijd via machtsmisbruik, controles en drukmiddelen in de gewenste richting stuurt. Om in het zadel te blijven wíl men zelfs geen einde van de “pandemie” en men stelt alles in het werk om via angst-propaganda, dreigementen en oorlogsverklaringen aan het eigen volk en dus machtsmisbruik, de scepter te blijven zwaaien. Hoe crimineel wilt u het hebben?

Al eerder lekte uit dat ook de Duitse regering met opzet overdreven corona-paniek wenste om hun doelstellingen te kunnen bereiken. Wij plaatsten mede daarom ook al vraagtekens bij het reilen en zeilen bij het RIVM en het OMT… -DGZ-