History Repeats: Abandoning Sound Money Leads To Tyranny And Ruin

Source: History Repeats: Abandoning Sound Money Leads To Tyranny And Ruin | ZeroHedge

“Then came an income tax, gold confiscation by executive order, the abrogation of gold clause contracts, and ultimately the complete severance of any tie between gold and the Federal Reserve Note in 1971.”

Het moment dat wij beschouwen als de start van de zichtbare neergang en verloedering, voornamelijk in de westerse wereld. De volledige breuk met “dekking” leidde vanaf dat moment tot “The Great Distortion”.

De door het regime bewust in het leven geroepen situatie leidde tot dermate grote verstoringen van de logische orde, dat we nu alleen nog maar kunnen spreken van een tijdperk van (dreigende) conflicten, crises, een wereld op zijn kop, chaotisch, onveilig en onzeker…  

Via propaganda werd (en wordt) de bevolking een nog steeds intacte samenleving voorgespiegeld die er echter met een ziek en nu zelfs eindigend geldsysteem nooit geweest is. Ongedekt geld en de daarmee samenhangende socialistische ziekelijke neigingen van regeringen, die niet weten in hoeveel bochten ze zich moeten wringen om maar zoveel mogelijk van dat “verkeerde” geld uit te mogen geven en te verdelen, is de sleutel naar het succes tot de gegarandeerde verloedering, aftakeling en degeneratie. Alleen zichtbaar natuurlijk voor hen die het willen zien. De meerderheid is en blijft in diepe rust die nu toch wel enigszins verstoord begint te raken. Sommigen beginnen zich nu af en toe toch wel eens af te vragen waar regeringen mee bezig zijn en in wiens belang ze eigenlijk regeren en hoe het komt dat de meerderheid zo goedgelovig en slaafs volgt. … -DGZ-