Hoe lang laat de echte Nederlander zich nog ringeloren ?

Source: Hoe lang laat de echte Nederlander zich nog ringeloren ?

“Is het pseudo vorstenhuis er inmiddels van overtuigd dat zij aan de verliezende hand zijn en moeten zij ingefluisterd door verkeerde coaches hun toevlucht zoeken bij het zieltjes winnen van nieuwkomers, moslims, waardoor hun vertrek kan worden uitgesteld ? Het land ontvluchten als de situatie precair dreigt te worden is immers een oude oranje traditie? De door W.A. gehouden toespraak was in iedere geval een regelrechte klap in het gezicht van iedere nog van zijn land houdende Nederlander.”

De komende veranderingen, waardoor andere machtsverhoudingen ontstaan, houden ook in dat de vorstenhuizen zoals die van de Oranjes en de Windsors zullen verdwijnen… -DGZ-