Hoe verval, neergang en verloedering het Westen afbreken…

Zoals men de mensen via jarenlange afleidende gewenning aan toeslagen, uitkeringen, tegemoetkomingen, subsidies, gratis woning/woninginrichting en ander financiële lekkernijen omkoopt en laat blijven in het kamp van het geldregime/nationale regeringen, worden ook de in deze video getoonde bewust ingebouwde vernietigende krachten niet meer als bedreiging ervaren. De door het regime in het leven geroepen chaos beschouwt men steeds meer als “normaal”… De methoden om een civilisatie te ondermijnen zijn bekend en worden door het regime zonder schroom toegepast.

Hoe jonger, des te eerder men vertrouwd raakt met die verschijnselen. Men wordt immers al in de ongedisciplineerde chaos geboren die ons en vooral hen als “normale” wereld wordt voorgeschoteld, terwijl het dat NIET is. Het is de kunstwereld die hen in allerlei door het regime/nationale regeringen opgediste sprookjes doet geloven. Die tegen die tijd “bewerkte en beperkte” volwassenen gaan ons dan later wijsmaken dat iedereen gelijk en gelijkwaardig zou zijn, dat iedereen dezelfde “rechten” zou hebben, of dat de mens en niet de zonnecyclus verantwoordelijk zou zijn voor klimaatverandering

Kinderen en jongeren wordt al op school wijsgemaakt dat al die onlogische uitwassen normaal zouden zijn. Als we uit eigen waarneming over blauw-gele Oekraïense vlaggetjes kunnen berichten die de ramen van een klaslokaal in het primair(!) onderwijs versierden, weten we hoe indoctrinatie op zeer jonge leeftijd eruit ziet. Praat geen hond over, het is gewild en wordt aangestuurd door het voor dat doel uitgezocht onderwijspersoneel, zoals men ook elders bij voorkeur of alleen maar personeel inzet dat de “juiste” mening heeft en de “correcte” ideologie aanhangt.

Ooit werden we conform de uitgangspunten van een logische orde geacht zelf na te denken en de eigen verantwoordelijkheid in acht te nemen… Is niet meer. Zij vertellen ons nu wie wij als vriend en vijand te zien hebben en wat goed en slecht voor ons is…

Men weet niet, en vooral WÍL men niet weten dat er ooit een logische en natuurlijke orde heerste: “niet werken, niet (of in ieder geval minder) vreten” was ooit het motto…

Men kent de voorafgaande geschiedenis niet en men WÍL die ook niet kennen.

Met ongedekt geld is in een nepwereld met fake geld immers iedereen tijdelijk(!) tevreden te stellen: niet werken, toch goed vreten. Het zal uiteindelijk funest blijken te zijn voor elke samenleving, ook al wil de naar de speelhelft van het regime gesleepte met nepgeld omgekochte meerderheid daar niets van weten. De oudere generatie die een deel van de geschiedenis kent, en er zelf in leefde, sterft uit en kan op grote schaal niet meer waarschuwen, hooguit nog van beperkte omvang in familie en gezin. 

Naast het oppermachtige propaganda-wapen zijn tijd en geduld daarom ingezette wapens van het geldregime. Jaar in, jaar uit en decennium in, decennium uit… van de ene geldcyclus en bijbehorende oorlogsfase naar de volgende geldcyclus met de ook weer daarbij behorende afbraak en vernietiging. Met de van het volk gestolen macht probeert het geldregime steeds verder op te rukken naar een totalitair stelsel, dat steeds meer vrijheden voor het volk de nek omdraait. Waarom nog werken in een volksvijandig stervend systeem?… -DGZ-