Honderden aanvragers uitkering betrapt met verzwegen vermogen

Honderden aanvragers van een uitkering zijn de afgelopen jaren betrapt op verzwegen bezit in het buitenland. Het gaat dan bijvoorbeeld om tweede huizen in Turkije, Marokko of Suriname.

Source: Honderden aanvragers uitkering betrapt met verzwegen vermogen

Betrapt ja, maar verhaal is nauwelijks mogelijk en het tot dan verborgen bezit (in het buitenland) in beslag nemen kan blijkbaar ook niet. Geen recht op uitkering voor (arbeids)migranten of mensen die niet in Nederland geboren zijn of niet van Nederlandse komaf zijn, zou een stap in de goede richting zijn. Ziet u het al gebeuren met de huidige democraten aan het roer? Als men pocht op gelijke rechten en plichten voor iedereen, zou men kunnen overwegen om niemand meer een uitkering te verstrekken. Ziet u dát dan gebeuren met de huidige democraten? Ook niet natuurlijk. We zien daarom geen andere oplossing dan alle democraten en mét hen het socialisme uit deze samenleving te verwijderen. Pas dan kunnen we gaan werken aan herstel van de natuurlijke (rechts)orde… -DGZ-