Hoofd Duitse Bond van Rechters: Behalve moord wordt er feitelijk niets meer vervolgd

Source: Hoofd Duitse Bond van Rechters: Behalve moord wordt er feitelijk niets meer vervolgd

Natuurlijk wordt aan dergelijke uitspraken zo min mogelijk aandacht besteed. Dat de georganiseerde wanorde nog verder moet worden aangewakkerd is noodzakelijk om de logische orde weer te kunnen herstellen. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook en vooral in politiek en maatschappelijk opzicht moet via het momenteel gevoerde afbraakbeleid op meerdere terreinen eerst alles ten onder gaan om te kunnen herstarten zonder de huidige socialistische democratie… -DGZ-